Mr Tuân : 0964.32.99880983.533.332

Sản phẩm chính

Bơm giếng khoan – bơm hỏa tiễn

Máy sục khí – Máy sục khí

Bơm chìm nước thải 

Bơm công nghiệp

bơm đài phun ấn độ